สรุปรายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤิมิชอบของข้าราชการและลูกจ้าง ในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ ประจำปีงบประมาณ 2567