สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน เมษายน 2567