กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประชาสัมพันธ์ โครงการส่งเสริมการเรียนรู้หน้าที่พลเมืองดิจิทัลด้วยการเรียนรู้ดิจิทัล หลักสูตร “อุ่นใจไซเบอร์” บนแพล็ตฟอร์ม LearnDi for This

รายละเอียดเพิ่มเติม : คลิก