กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น ขอประชาสัมพันธ์หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2566

e-Book : คลิก