กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับบริษัทไทยพาณิชย์ โพรเทค จำกัด จัดทำประกันอุบัติเหตุ์ให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย เนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 และเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา

Read more

อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี เชิญชวนนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ร่วมเรียนรู้ในอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธรและโครงการพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี

รายละเอียดเพิ่มเติม

Read more

สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้บูรณาการขับเคลื่อนโครงการ  เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาตครั้งที่ 10 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

Read more

กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประชาสัมพันธ์ โครงการส่งเสริมการเรียนรู้หน้าที่พลเมืองดิจิทัลด้วยการเรียนรู้ดิจิทัล หลักสูตร “อุ่นใจไซเบอร์” บนแพล็ตฟอร์ม LearnDi for This

รายละเอียดเพิ่มเติม : คลิ

Read more