รายงานการรับของขวัญและของกำนัลตามนโยบาย No Gift Policyจากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 12 เดือน)