ผบ.ทบ ได้กรุณาอนุมัติแนวทางการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็น นตท.(ทบ) ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๖ เป็นต้นไป

ด้วย ผบ.ทบ ได้กรุณาอนุมัติแนวทางการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็น นตท.(ทบ) ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๖ เป็นต้นไป