ประกาศ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬเรื่อง ผลการคัดเลือกนวัตกรรมทางการศึกษาด้านการบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู้และการนิเทศ ติดตามและประเมินผล เพื่อเป็นตัวแทนในระดับจังหวัดภายใต้ “โครงการ Innovation For Thai Education (IFTE)นวัตกรรมการศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖”