รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ

หัวข้อรายการข้อมูล
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจและความผูกพันต่อการให้บริการงานบริการ การจัดประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565➠ Click คลิ๊ก