ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

หัวข้อรายการข้อมูล
ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ ลงวันที่ 30 มีนาคม 2566 เรื่อง นโยบายการไม่ให้และไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566➠ Click คลิ๊ก