ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ

แบบแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง บริษัท จีพีเอส

แบบแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง บริษัท ศรีวัฒน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเซาเช่ารถยนต์ (รถตู้) สำหรับใช้ในราชการสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ

ร่างขอบเขตของงานที่จะประกาศ