ว่าที่ร้อยตรีพูนศักดิ์ พระรัตภูมี ศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ ร่วมเป็นเกียรติในงานเวทีแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ระดับพื้นที่ จังหวัดบึงกาฬ สานพลัง…ร่วมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้สู่ความเสมอภาคทางการศึกษา “ก.กก บึงกาฬ…ห้องเรียนข้ามขอบของคนบึงกาฬ” ณ ศกร.ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ