ว่าที่ร้อยตรีพูนศักดิ์ พระรัตภูมี ศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ พร้อมด้วยนางสาวประไพพร บุญโท นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา และนายนภัทร นทิคามิน นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ร่วมลงพื้นที่ประเมินด้านเชิงประจักษ์ สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2566 ณ โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์ อำเภอเมืองบึงกาฬจังหวัดบึงกาฬ

รูปภาพเพิ่มเติม : คลิก