ว่าที่ร้อยตรีพูนศักดิ์ พระรัตภูมี ศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ เและบุคลกรทางการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ ยินดีต้อนรับนางสายใหม นันทศรี ศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี และบุคลากรทางการศึกษาจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี ในการเข้าศึกษาดูงานจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ ณ ห้องประชุมเสมารักษ์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

รูปภาพเพิ่มเติม : คลิก