ว่าที่ร้อยตรีพูนศักดิ์ พระรัตภูมี ศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ และนายธวัชชัย จันทร์ไตรรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ ร่วมประชุมปรึกษาหารือการจัดนิทรรศการ “สร้างเมือง สร้างคน สร้างรายได้” ในงานวันสถาปนาจังหวัดบึงกาฬ ประจำปี 2567 โดยมีนายสมหวัง อารีย์เอื้อ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธาน ณ ห้องประชุมศรีสองนาง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

รูปภาพเพิ่มเติม : คลิก