วันที่ 10 กรกฎาคม 2567 เวลา 08 : 30 น. นายบุญเกษม วงศ์ชาลี ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ มอบหมายให้ นายนิรันดร์ อันทะศรี ผู้อำนวยการ กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน และนางสาวสิริยากร มิตนา เจ้าหน้าที่กิจกรรมการศึกษา จัดกิจกรรมการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ สนามโรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ