ประชุมชี้แจงการบริหาร จัดการการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2566 โดยเชิญหัวหน้าสนามสอบและตัวแทนกรรมการ รวม 2 คน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเสมารักษ์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

ภาพเพิ่มเติม : คลิ๊ก