นายบุญเกษม วงศ์ชาลี ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ มอบหมายให้ นางสาวประไพพร บุญโท ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน นางสาวนรินรัตน์ ไชยบุตร และนางสาวกฤติยา ไชยเพชร เจ้าหน้าที่ธุรการ ลงพื้นที่ติดตามข้อมูลการขอรับเงินอุดหนุน ประจำปีการศึกษา 2567 ของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดบึงกาฬ ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ณ โรงเรียนอนุบาลวีรวิชญ์ และ โรงเรียนเลิศปัญญา อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ และในวันที่ 2 กรกฎาคม 2567 ณ โรงเรียนอนุบาล รัชดา อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ