นายบุญเกษม วงศ์ชาลี ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ มอบหมายให้ นางจิราพร เจริญธนรุ่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ รักษาการผู้อำนวยการ กลุ่มพัฒนาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ เข้าร่วมการประชุมศูนย์ปฏิบัติการติดตามเร่งรัดการบำบัด ฟื้นฟูสภาพทางสังคม ป้องกัน และปราบปรามยาเสพติด ครั้งที่ 4/2567 โดยมีนายนคร ศิริปริญญานันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมภูทอก ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ