นางวัชรีกร ชาญสูงเนิน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการ จังหวัดบึงกาฬ มอบหมายให้นายธวัชชัย จันทร์ไตรรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ เข้าร่วมการประชุมศาสนิกสัมพันธ์จังหวัดบึงกาฬ ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2567 โดยมีนายจุมพฏ วรรณฉัตรสิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมทองพูลสิริกาโม ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ