ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

หัวข้อรายการข้อมูล
สรุปรายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของข้าราชการและลูกจ้าง ในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566➠ Click คลิ๊ก
หัวข้อรายการข้อมูล
สรุปรายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของข้าราชการและลูกจ้าง ในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567➠ Click คลิ๊ก