ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

หัวข้อรายการข้อมูล
สถิติการบริการงานทะเบียนและใบอนุญาตประกอบวิชาชีพในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด บึงกาฬประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖➠ Click คลิ๊ก