การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

หัวข้อรายการข้อมูล
โครงการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดบึงกาฬ➠ Click คลิ๊ก
แบบรายงานผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอก โครงการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดบึงกาฬ➠ Click คลิ๊ก
แบบรายงานผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอก โครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษา➠ Click คลิ๊ก
โครงการพัฒนาระบบสนับสนุนคุณภาพการเรียนรู้และคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนในจังหวัดบึงกาฬ➠ Click คลิ๊ก
รายงานผลการดำเนินโครงการการพัฒนาระบบสนับสนุนคุณภาพการเรียนรู้ และคุณภาพชีวิตเด็กนอกระบบและเยาวชนในจังหวัดบึงกาฬ (บึงกาฬโมเดล)➠ Click คลิ๊ก